Blog Lain

Tuesday, January 11, 2011

PSV - SELASA & RABU DITUNDA KERANA PMD

Program Maju Diri (PMD)(11 hingga 12 Januari 2011)
TAHAP 2
Program Maju Diri bertujuan membentuk kesedaran diri dan semangat belajar yang berterusan di kalangan murid-murid.
Antara objektif program ini adalah seperti berikut ;
1. Memupuk rasa tanggungjawab terhadap Tuhan, masyarakat sekolah dan diri murid.
2. Mewujudkan rasa kekeluargaan di antara murid dengan guru dan murid dengan murid.
3. Meningkatkan motivasi murid untuk menghadapi pembelajaran dan mensasarkan
kemajuan/kejayaan diri sendiri.
4. Mendedahkan murid kepada asas kemahiran belajar dan sistematik.
5. Membentuk nilai dan sikap positif di kalangan murid terhadap ilmu pengetahuan.

No comments:

Post a Comment